Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
114

3610

Na temelju članka 12.L417321 stavka 5. Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine« br. 135/05, 40/06), članka 9.L417323 stavka 4. Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine« br. 135/05), te članka 8. stavka 4. Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje

POPIS

TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM

Za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti tlačne opreme, jednostavnih tlačnih posuda i pokretne tlačne opreme ministar gospodarstva rada i poduzetništva ovlastio je:

TUV CROATIA d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1

Klasa: 011-01/06-01/55

Urbroj: 526-03-01/1-08-6

Zagreb, 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !