Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 29.6.2005 Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1547

Na temelju članka 6.L264674 Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva objavljuje

POPIS

UPISANIH U UPISNIK UZORKIVAČA SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

1. MIRTA VIDOVIĆ, dipl. ing. polj., Ivana Gorana Kovačića 1, Donji Miholjac

2. SLAVEN PENIĆ, dipl. ing., PPK d.o.o., Nova Gradiška, Urije b.b., Nova Gradiška

3. ZLATKO BABAIĆ, M. Gupca 20, Lipovac

4. ANGELINA BOŠKOVIĆ, I. B. Mažuranić 90, Vinkovci

5. DRAGICA RADOŠEVIĆ, dipl. inž., Grgin dol 17, Požega

6. STJEPAN HAVARDA, dipl. ing., 5. poljanice 6, Zagreb

7. ZDENKO PAĐAN, Malo Vukovje 26, Kaniška Iva

8. BRANKA GRBIĆ, Mlinska b.b., Požega

9. JASNA DIKLIĆ, dipl. ing., A. Hebranga 33, Đakovo

10. DRAGANA BJELAC, dipl. ing., Matoševa 14a, Karlovac

11. mr. sc. KREŠO VANCAŠ, Ante Starčevića 13, Zaprešić

12. MATO ANIĆ, Vijenac Petrove gore 21, Osijek

13. JOSIP LOVRIĆ, Kralja Tomislava 79, Semeljci

14. RADOVAN MIRKOVIĆ, Savska 73, Osijek

15. ZORKA VUČEMILOVIĆ VRANJIĆ, Vijenac Petrove gore 21, Osijek

16. IVAN VULETIĆ, Poljoprivredni institut osijek, Južno predgrađe 17, p.p. 149, Osijek

17. STANISLAV HORVAT, PPK VALPOVO d.d., POLJOPRIVREDA d.o.o., A. B. Šimića 27, Valpovo

18. dipl. inž. DAVOR JELOŠEK, RWA RAIFFEISEN AGRO d.o.o., Ivana Šibla 9, Zagreb

19. KSAVER GRUDIĆ, Sjemenarska Zadruga Graminea, Livadska 5, Pitomača

20. GORAN RAKITIĆ, PIONEER HI-BRED PROIZVODNJA d.o.o., Osijek

21. DUBRAVKA RADOVANČEV, VUPIK d.d., Vukovar

22. DIJANA HORVAT, PODRAVSKO GOSPODARSTVO, poljoprivreda i trgovina d.o.o., Koprivnica

23. ŽELJKICA HARAČI, PODRAVSKO GOSPODARSTVO poljoprivreda i trgovina, d.o.o., Koprivnica

24. STEVAN TOT, BELJE d.d., Beli Manastir

25. MARIJAN JURENEC, BELJE d.d., Beli Manastir 5

26. LUDVIG ŠKERLAK, M. Oreškovića 16, Luč, Beli Manastir

27. TOMISLAV ŠTIVIĆ, Vidorska 12, Novi Jankovci

28. DARKO KOLARIĆ, PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica

29. GORAN VURNEK, PIONEER HI-BRED PROIZVODNJA d.o.o., Osijek

30. MARINA PALFI, PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica

31. DARKO ŽULJ, dipl. ing., CROATIAKONTROLA d.o.o., Zagreb

32. ANTE OMRČEN, dipl. ing., CROATIAKONTROLA d.o.o., Zagreb

33. GORAN TOMIĆ, dipl. ing., CROATIAKONTROLA d.o.o., Zagreb

34. KARLO GRŽIĆ, dipl. ing., CROATIAKONTROLA d.o.o., Zagreb

35. DAVOR KOSTIĆ, dipl. ing., iz CPM d.o.o., Internacional, Žitnjak b.b., Zagreb

36. NEVENKA PATRUN, Sjenjak 105, Osijek

37. ANA ZANINOVIĆ, Veslačka 4, Zagreb

38. GRGIĆ DALIBOR, AGROCROATIA d.o.o., Orešje 6, Zagreb

39. GRGAS DRAŽEN, AGROCROATIA d.o.o., Orešje 6, Zagreb

40. BOGOVIĆ NENAD, AGROCROATIA d.o.o., Orešje 6, Zagreb

41. mr. sc. VESNA SAMOBOR, Siget 10/1, Zagreb

42. NADA DADAČEK, dipl. ing., Gudovec 219, Gudovec

43. ANITA TORO, H.F. Genschera 16, Vinkovci

44. IVICA LASSINGER, Vinkovci, Kačićeva 32

45. VINKO BAOTIĆ, dipl. ing., Županja, S. Grubera 46

46. TOMISLAV DUSPARA, Vukovar, D. Cesarića 27

47. DEJAN KOVAČ, Poljodar TIM d.o.o., proizvodnja, promet i usluge, V. Lisinskog 14, Daruvar

48. ROBERT KRANJEC, Poljodar TIM d.o.o., proizvodnja, promet i usluge, V. Lisinskog 14, Daruvar

49. MIODRAG ŽILIĆ, Dinka Šimunovića 13, Zagreb

50. ANTUN STILINOVIĆ, FER-MI d.o.o., Medarska 65, Zagreb

51. JOSIP OŠTARIJAŠ, Bc INSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE I PROIZVODNJU BILJA d.d., Marulićev trg 5/1 Zagreb

52. DRAŽEN VLAHOVIĆ, Bc IINSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE I PROIZVODNJU BILJA d.d., Marulićev trg 571, Zagreb

53. TIHOMIR BRANIMIR OŽEG, Bc INSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE I PROIZVODNJU BILJA, d.d., Marulićev trg 5/1 Zagreb

54. DARINKA IVANČEVIĆ, Bc INSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE I PROIZVODNJU BILJA d.d., Marulićev trg 5/1, Zagreb

55. mr. sc. ROBERT KNOCHL – NOVOKMET, Tenja, Dunavska 33

56. DAMIR KELEČIĆ, DIBA d.o.o., sa sjedištem u Suhopolju, Kralja Tomislava 5

57. EDINA FILIPOVIĆ, zaposlena u DIBA d.o.o., Suhopolje, Kralja Tomislava 5

Klasa: 320-11-2/05-01/101

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !