Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

827

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 23.L326144 stavka 1. točke 4. Pravilnika o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, br. 82/99) objavljuje

POPIS

ZNANSTVENIH I ZNANSTVENO-NASTAVNIH USTANOVA ODNOSNO DRUGIH PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBVEZATNI STRUČNI NADZOR PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA

1. Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41
2. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25.

Klasa: 321-07/07-01/1
Urbroj: 525-3-07-1
Zagreb, 10. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !