Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 4.12.2006 Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2950

Na temelju članka 80.L318472 stavak 8. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine

PRAVILNIK

KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM U NEKRETNINE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine (dalje: Fond za nekretnine).

Članak 2.

1) Fond za nekretnine nije i ne može biti investitor, izvođač niti drugi sudionik u gradnji u smislu Zakona o gradnjiL318474 (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04).
2) Fond za nekretnine može biti vlasnik i suvlasnik nekretnine s pripadajućim pravima u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaL318475 (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06).
3) Nekretnine u koje može ulagati Fond za nekretnine su samo one nekretnine koje su propisane odredbom članka 80. stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 3.

1) Društvo za upravljanje ne može obavljati druge poslove osim poslova navedenih u članku 23. Zakona o investicijskim fondovima.
2) Troškovi i naknade iz poslovanja i upravljanja Fondom za nekretnine moraju biti u skladu s člancima od 65. do 68. Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 4.

1) Najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire jednog izdavatelja.
2) Najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u financijske izvedenice ili certifikate čija se cijena temelji na nekretninama. Financijske izvedenice ili certifikati moraju biti navedeni u Prospektu, a izdavatelj izvedenica ili certifikata mora imati odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
3) Najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova za nekretnine.
4) Fond za nekretnine u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja ili vrijednosnih papira iz jednog te istog izdanja obveznica.

Članak 5.

Položaj Fonda za nekretnine i Društva za upravljanje u odnosu na porez na dodanu vrijednost i porez na dobit mora biti u skladu s propisima iz djelokruga, nadležnosti i primjene Porezne Uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/37
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !