Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o broju i sastavu članova posade zrakoplova – (Sl. l. br. 57/78, 7/83 te (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 07.07.1994 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju i sastavu članova posade zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 265.L29395 Zahona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91, 26/93 i 109/93) ministar pomorstva, prometa i veza donosi,

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O BROJU I SASTAVU ČLANOVA POSADE ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o broju i sastavu članova posade zrakoplovaL29397 ("Narodne novine", broj 53/91) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: "U zrakoplovu u hojem je ugradeno od 9 do 50 putničhih sjedala mora se nalaziti jedan domaćin zrakoplova."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/53

Urbroj : 530-01-94-1

Zagreb, 1. srpnja 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r

zatvori
Pravilnik o broju i sastavu članova posade zrakoplova – (Sl. l. br. 57/78, 7/83 te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !