Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o cjepivima protiv bruceloze goveda ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 21.08.2009 Pravilnik o cjepivima protiv bruceloze goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2601

Na temelju članka 17.L469277 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK[1]

O CJEPIVIMA PROTIV BRUCELOZE GOVEDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju cjepiva protiv bruceloze goveda koje se koriste u okviru provedbe Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL469279 (»Narodne novine«, broj 154/2008)[2] i postupci koji se provode u slučaju korištenja odobrenih cjepiva.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 3.

Za imunizaciju ženki goveda pod uvjetima iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika moguće je korištenje sljedećih cjepiva protiv bruceloze goveda:

(a) cjepivo sa živim sojem RB 51 za životinje u kojih postoji rizik od infekcije s Brucella abortus;

(b) cjepivo sa živim sojem Rev.1 za životinje u kojih postoji rizik od infekcije s Brucella melitensis.

Članak 4.

1) Ukoliko se koriste cjepiva iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika, moraju biti ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. do 6. ovoga članka.

2) Skladištenje, opskrba, distribucija i prodaja cjepiva moraju biti pod nadzorom nadležnog tijela.

3) Cjepiva može koristiti isključivo ovlašteni veterinar ili veterinar kojeg ovlasti nadležno tijelo u okviru programa za iskorjenjivanje bruceloze, koji odobrava Europska komisija u skladu s člankom 27. stavkom 7. posebnog propisa[3].

4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i druge države članice o programu cijepljenja, a posebno o području na kojem se cijepljenje provodi, dobi životinja koje treba cijepiti i testnom sustavu koji se primjenjuje u identifikaciji cijepljenih životinja.

5) Nadležno tijelo osigurava da cijepljene životinje nisu stavljene u promet unutar Europske zajednice, a posebno primjenjujući dodatne metode označavanja i registriranja cijepljenih životinja.

6) Nadležno tijelo obavještava službe javnog zdravstva o korištenju cjepiva i dostupnim dijagnostičkim i terapeutskim sustavima koji se primjenjuju.

Članak 5.

Posebni propis iz članka 4.#clanak4 stavka 3. ovoga Pravilnika, bit će donesen do 30. prosinca 2010. godine.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/224

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 14. kolovoza 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2002/598/EC kojom se određuju cjepiva protiv bruceloze goveda u okviru Direktive Vijeća 64/432/EEZ

[2]2 Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL469280 (»Narodne novine«, br. 154/2008) preuzete su odredbe Direktive 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[3]3 Posebnim propisom bit će preuzete odredbe članka 27. stavka 7. Odluke Komisije 2009/470/EC kojom je ukinuta Odluka Komisije 90/424/EEZ o troškovima u veterinarstvu.

zatvori
Pravilnik o cjepivima protiv bruceloze goveda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !