Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 19.01.2011 Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

188

Na temelju odredbi članka 15.L651658 točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) te članaka 20.L651660 i 21.L651661 stavka 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07 i 124/10) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 13. siječnja 2011. godine donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA AUTORIZACIJU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju dokumenti potrebni za dobivanje autorizacije za osnivanje mirovinskog društva, te oblik i sadržaj dokumenata koje osnivači mirovinskog društva podnose Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

U skladu s odredbama članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), uz zahtjev za autorizaciju, osnivači mirovinskog društva podnose sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za autorizaciju s popisom osnivača, te informacijom o tome jesu li oni povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti (Prilog 1 – Zahtjev za autorizaciju mirovinskog društva);

2. Informacije o osnivačima, te dokumente koji potvrđuju: pravni status, porijeklo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala mirovinskog društva, (Prilog 2-PO – Informacije o osnivačima: pravnim osobama i/ili Prilog 2-FO – Informacije o osnivačima: fizičkim osobama);

3. Popis članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva s izjavama da pristaju obavljati ove dužnosti, te da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 15. stavka 2. Zakona, kao i opis njihovih kvalifikacija i prethodne profesionalne djelatnosti, (Prilog 3 – Informacije o članovima uprave i nadzornog odbora);

4. Organizacijski i financijski plan djelatnosti mirovinskog društva za sljedećih pet godina, (Prilog 4 – Organizacijski i financijski plan mirovinskog društva);

5. Statut mirovinskog društva s ispravom na temelju koje je statut usvojen ako se mirovinsko društvo osniva kao dioničko društvo, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva ako se mirovinsko društvo osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

6. Revidirani financijski izvještaji osnivača za posljednje tri godine.

Članak 3.

Svi prilozi sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizacijuL651663 (»Narodne novine« broj 57/01 i 128/02).

Klasa: 011-02/11-04/2

Urbroj: 326-01-11-1

Zagreb, 13. siječnja 2011.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.


PRILOZI

zatvori
Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !