Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 27.05.2009 Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1406

Na temelju članka 73.L448226 stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ZA PROMET KUĆNIM LJUBIMCIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju granični prijelazi za unošenje kućnih ljubimaca preko državne granice Republike Hrvatske i propisuje način obavljanja odgovarajućih pregleda pri unošenju navedenih kućnih ljubimaca.

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na kućne ljubimce zaštićene Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (engl. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i floreL448229 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/99), (u daljnjem tekstu: CITES konvencija).

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na kućne ljubimce iz Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimacaL448228 (»Narodne novine« broj 72/07, 102/07, 4/08, 30/08, 39/08, 52/08 i 68/08).

(2) Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih ovim Pravilnikom.

(3) Dokumentacijski i identifikacijski pregled kućnih ljubimaca propisan Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca obavljaju službenici Carinske uprave na graničnim prijelazima iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Republiku Hrvatsku unositi iz Andore, država članica Europske unije, Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih graničnih prijelaza uključujući luke i zračne luke prema Europskoj uniji na kojima se provodi carinski nadzor.

Članak 4.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz zemalja koje nisu navedene u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. Cestovni granični prijelazi:

a) Bajakovo

b) Ličko Petrovo Selo

c) Kamensko

d) Karasovići

e) Knin

f) Metković

g) Slavonski Brod

h) Stara Gradiška

i) Vinjani Donji

j) Županja

2. Željeznički granični prijelaz:

Tovarnik

3. Pomorski granični prijelazi:

a) Dubrovnik

b) Rijeka

c) Split

d) Zadar

4. Zrakoplovni granični prijelazi:

a) Dubrovnik

b) Split

c) Zadar

d) Zagreb

e) Osijek

Članak 5.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca, osim kućnih ljubimaca iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz zemalja koje nisu navedene u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. Cestovni granični prijelazi:

a) Bajakovo

b) Batina

c) Erdut

d) Ličko Petrovo Selo

e) Gunja

f) Ilok

g) Kamensko

h) Karasovići

i) Klek

j) Knin

k) Metković

l) Slavonski Brod

m) Slavonski Šamac

n) Stara Gradiška

o) Vinjani Donji

p) Vukovar

r) Zaton Doli

s) Županja

2. Željeznički granični prijelaz:

Tovarnik

3. Pomorski granični prijelazi:

a) Dubrovnik

b) Ploče

c) Rijeka

d) Split

e) Zadar

4. Riječni granični prijelazi:

a) Drava-Osijek

b) Vukovar

5. Zrakoplovni granični prijelazi:

a) Dubrovnik

b) Split

c) Zadar

d) Zagreb

e) Osijek.

Članak 6.

Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika primjenjuju se do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/92

Urbroj: 525-11-0485/09-1

Zagreb, 8. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !