Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izboru Depozitne banke, izračunu i ugovaranju naknade Depozitne banke ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 10.10.2005 Pravilnik o izboru Depozitne banke, izračunu i ugovaranju naknade Depozitne banke

UMIROVLJENIČKI FOND

2172

Na temelju članka 29.L281085 stavak 1. i članka 33.L281086 stavak 1. Zakona o Umirovljeničkom fondu (»Narodne novine« broj 93/05, u daljnjem tekstu: Zakon), Upravni odbor Umirovljeničkog fonda donosi

PRAVILNIK

O IZBORU DEPOZITNE BANKE, IZRAČUNU I UGOVARANJU NAKNADE DEPOZITNE BANKE

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– izbor Depozitne banke

– izračun i ugovaranje naknade Depozitne banke za poslove skrbništva nad imovinom Umirovljeničkog Fonda (u daljnjem tekstu: Fond) kao i postupanje Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda (u daljnjem tekstu: Upravni odbor).

II. IZBOR DEPOZITNE BANKE

Članak 2.

Prihvaćanjem ponude Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom (u daljnjem tekstu: Društvo) u skladu s odredbama Pravilnika o kriterijima izbora Društva za upravljanje umirovljeničkim fondom od strane Upravnog odbora smatra se da je Upravni odbor prihvatio i izbor Depozitne banke.

III. IZRAČUN I UGOVARANJE NAKNADE

Članak 3.

Sukladno članku 22. stavak 7. Statuta najviša naknada Depozitne banke ne može iznositi više od 0,05% ukupne imovine Fonda s tim da je ta naknada uračunana u ukupnu naknadu koju zaračunava Društvo.

Članak 4.

(1) Društvo sklapa Ugovor s Depozitnom bankom i utvrđuje visinu naknade i način obračuna naknade koja se plaća Depozitnoj banci za poslove skrbništva.

(2) Upravni odbor daje suglasnost na Ugovor između Društva i Depozitne banke.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom obajve u »Narodnim novinama«.

Klasa:140-01/05-01/181

Urbroj: 526-09-05-1

Zagreb, 29. rujna 2005.

Za Upravni odbor

Damir Polančec, predsjednik, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o izboru Depozitne banke, izračunu i ugovaranju naknade Depozitne banke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !