Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
121 17.10.2005 Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2257

Na temelju članka 85.L281498 stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04 i 48/05) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU DOZVOLE DOMAĆEM PRIJEVOZNIKU ZA KORIŠTENJE STRANOG VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Domaći prijevoznik može dobiti dozvolu za korištenje stranog vozila pod sljedećim uvjetima:

1. da je zbog nedostatka odgovarajućih prijevoznih kapaciteta u Republici Hrvatskoj nužno da se taj prijevoz obavi stranim vozilom;

2. da gospodarske prilike u Republici Hrvatskoj zahtijevaju hitno dodatno angažiranje stranog vozila.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka prije izdavanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka, pribavit će mišljenje Hrvatske gospodarske komore.

Članak 3.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka vodi evidenciju o izdanim dozvolama iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/92

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 3. listopada 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !