Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izradi studija o utjecaju na okolinu – (“Narodne novine”, br. 31/84, XX/90, XX/94-(čl. 61. Zakona o prostornom uređenju), XX/94-(čl. 75. Zakona o zaštiti okoliša).)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 10.04.1990 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

REPUBLIČKI KOMITET ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Na temelju člana 76.L5155 stava 1. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80, 16/86 i 18/89), Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline na sjednici održanoj 14. ožujka 1990. donio je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu

Član 1.

U Pravilniku o izradi studije o utjecaju na okolinuL5157 ("Narodne novine", br 31/84) u članu 25. u stavu 3. riječi "SSRN Hrvatske" zamjenjuju se riječima "organ uprave nadležan za poslove prostornog planiranja".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-O1/90-03/03

Urbroj : 531-04-90-1

Zagreb, 14. ožujka 1990.

Predsjednik

Slavko Brezović, dipl. inž. arh., v. r.

zatvori
Pravilnik o izradi studija o utjecaju na okolinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !