Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 14.07.2010 Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2473

Na temelju članka 94.L605001 stavak 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07. i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI KAKVOĆE SOJE, SUNCOKRETA I ULJANE REPICE U OTKUPU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni parametri kvalitete sirovina koje se upotrebljavaju za proizvodnju ulja, analitičke metode kontrole kvalitete i njihova fizikalno-kemijska svojstava pri otkupu.

Članak 2.

(1) Soja koja se otkupljuje mora sadržavati najmanje s 13% vlage i najviše 2% nečistoće.

(2) Ukoliko kvaliteta soje odstupa od minimuma iz stavka 1. ovoga članka pri obračunu troškova otkupa cijena se za svaki dodatni postotak proporcionalno smanjuje odnosno povećava za 1%.

Članak 3.

(1) Suncokret koji se otkupljuje mora sadržavati minimalno 40% ulja te najviše 9% vlage i 2% nečistoće.

(2) Ukoliko kvaliteta suncokreta odstupa od minimuma iz stavka 1. ovoga članka pri obračunu troškova otkupa cijena se za svaki dodatni postotak proporcionalno smanjuje odnosno povećava kako slijedi:

• za sadržaj ulja iznad 40% cijena se uvećava za 1,5% za svaki dodatni postotak iznad 40%, a smanjuje se za 1,5% za svaki dodatni postotak ispod 40%;

• za sadržaj vlage niži od 9% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 9% do 6%, a smanjuje se za 1% za svaki dodatni postotak iznad 9%;

• za sadržaj nečistoća niži od 2% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 2% do 0%, a smanjuje se za 2% za svaki dodatni postotak iznad 2% i za 4% za svaki dodatni postotak iznad 3%.

Članak 4.

(1) Uljana repica koja se otkupljuje mora sadržavati minimalno 40% ulja te najviše 9% vlage i 2% nečistoće.

(2) Ukoliko kvaliteta uljane repice odstupa od minimuma iz stavka 1. ovoga članka pri obračunu troškova otkupa cijena se za svaki dodatni postotak proporcionalno smanjuje odnosno povećava kako slijedi:

• za sadržaj ulja iznad 40% cijena se uvećava za 1,5% za svaki dodatni postotak iznad 40%, a smanjuje za 1,5% za svaki dodatni postotak ispod 40%;

• za sadržaj vlage niži od 9% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 9% do 6%, a smanjuje se za 1% za svaki dodatni postotak iznad 9%;

• za sadržaj nečistoća niži od 2% cijena se uvećava za 1% za svaki dodatni postotak ispod 2% do 0%, a smanjuje se za 2% za svaki dodatni postotak iznad 2% i za 4% za svaki dodatni postotak iznad 3%.

Članak 5.

(1) Kvaliteta soje, suncokreta i uljane repice utvrđuje se sukladno standardnim metodama, a nalaze o rezultatima kontrole kvalitete izdaju za to ovlaštene pravne osobe nakon provedene analize.

(2) Uvjeti otkupa, način obračuna, te drugi odnosi između vlasnika i otkupljivača reguliraju se stalnim javnim oglasom na oglasnoj ploči na mjestu otkupa ili posebnim međusobnim ugovorom.

Članak 6.

Cijena se obračunava po kilogramu na paritetu franko skladište, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača po izboru kupca.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/166

Urbroj: 525-02-3-0027/10-2

Zagreb, 12. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !