Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode – (“Narodne novine”, br. 53/91, XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 16.09.1997 Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13.L50634 stavak 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETI ADITIVA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvodeL50636 ("Narodne novine" broj 53/91) iza članka 30. dodaje se novi članak 30a. koji glasi:

"Aditivi koji su u prehrambeni proizvod uneseni posrednim putem kao sastojak sirovina ili drugih prehrambenih proizvoda (uključujući i aditive) kojima je dodavanje aditiva dopušteno, ne deklariraju se i ne smatraju se namjerno dodanim aditivima (tzv. carry-over načelo):

- ako se nalaze na pozitivnoj listi ovog pravilnika;

- ako količina aditiva u sirovinama ili drugim prehrambenim proizvodima (uključujući aditive) ne premašuje najveću dopuštenu količinu, ili

- ako količina aditiva nema učinak u prehrambenom proizvodu.

Odredbe ovog članka odnose se i na nosače, otapala i razrjeđivače."

Članak 2.

U članku 34. u odjeljku "Pozitivna lista" u točki "14. Ostali aditivi" u tablici iza rednog broja 14.9. dodaju se novi redni brojevi 14.10, 14.11 i 14.12 koji glase:

Redni Naziv aditiva Pripadnost Funkcionalno svojstvo
broj skupini osnovno prateće


1 2 3 4 5


14.10 Karbamid (urea) E 927b za oblikovanje
strukture žvaka-
ćih guma
bez šećera


14.11. Željezo (II) glukonat E 579 za stabiliziranje
boje maslina


14.12 Željezo (II) laktat E 585 isto


Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/15
Urbroj: 558-02/6-97-1
Zagreb, 5. rujna 1997.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !