Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje karanfilovih savijača (Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA

351

Na temelju članka 16.L437365 stavka 5. i članka 50.L437366 Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE KARANFILOVIH SAVIJAČA (Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.)[1]

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju minimalne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemnoga karanfilova savijača – Cacoecimorpha pronubana Hb. i južnoafričkoga karanfilova savijača – Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. (u daljnjem tekstu: karanfilovi savijači).

Stavljanje u optjecaj

Članak 2.

(1) Bilje iz roda Dianthus L. dopušteno je stavljati u optjecaj samo ako nije zaraženo karanfilovim savijačima, a nasadi karanfila zaraženi karanfilovim savijačima moraju se tretirati na način da bilje dobiveno iz tih nasada nije više zaraženo u trenutku njegova stavljanja u optjecaj.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, dopušteno je stavljati u optjecaj rezano cvijeće iz roda Dianthus L. zaraženo karanfilovim savijačima, u razdoblju od 16. listopada do 30. travnja, pod uvjetom da se radi o slaboj zarazi.

Zabrana posjedovanja

Članak 3.

Zabranjeno je posjedovanje karanfilovih savijača.

Iznimke

Članak 4.

(1) Ministarstvo može dopustiti:

a) iznimke od mjera propisanih u člancima 2. i 3. ovoga Pravilnika, za znanstvene svrhe, pokuse ili za potrebe selekcije.

b) iznimno od odredbe iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, stavljanje u optjecaj rezanog cvijeća iz roda Dianthus L. zaraženog karanfilovim savijačima u razdoblju od 1. svibnja do 15. listopada, pod uvjetom da se radi o slaboj zarazi.

(2) Ministarstvo će dopustiti iznimke iz stavka 1. ovoga članka samo ako se provodi odgovarajući nadzor kojim se osigurava da te iznimke nemaju nepovoljan utjecaj na suzbijanje karanfilovih savijača i ne dovode u opasnost od njihova širenja.

Druge mjere

Članak 5.

Radi suzbijanja i sprječavanja širenja karanfilovih savijača ministar može narediti dodatne ili strože mjere kad je to potrebno.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/10

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 27. siječnja 2009.

Ministar
poljoprivrede ribarstva
i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 74/647/EEZ o suzbijanju karanfilovih savijača

zatvori
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje karanfilovih savijača (Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !