Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
144 22.12.2010 Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3648

Na temelju članka 125.aL643094 stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10 i 139/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca (u daljnjem tekstu: odobrenje).

Članak 2.

Poslodavac može dati odobrenje samo za obavljanje zdravstvene djelatnosti za koju je u prethodnoj godini ostvario najmanje prosječno izvršenje na razini Republike Hrvatske po zdravstvenom radniku doktoru medicine specijalisti, unutar ugovorene djelatnosti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Prosječno izvršenje iz stavka 1. ovoga članka računa se prema kategorijama bolnica, a utvrđuje se prema evidenciji Zavoda, i to za broj prvih pregleda u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, broj specifičnih dijagnostičkih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti sa specijalističkom dijagnostikom s obzirom na vrstu djelatnosti (endoskopski pregledi, invazivni dijagnostički postupci).

Osim kriterija iz stavka 2. ovoga članka za medicinske (nekirurške) djelatnosti prosječno izvršenje utvrđuje se za broj hospitalizacija, a za kirurške djelatnosti za broj operacija, ukupni zbroj DTS koeficijenata za provedene operacije te prosječnu kliničku složenost (case-mix indeks) operiranih pacijenata.

Uz uvjet iz stavka 1. ovoga članka odobrenje se može dati najviše za 50% zdravstvenih radnika po djelatnosti.

U 2011. godini, prosječno izvršenje utvrđivat će se prema evidenciji Zavoda za pojedinu ugovorenu djelatnost, a poslodavac će utvrđivati kojim će zdravstvenim radnicima doktorima medicine specijalistima unutar ugovorene djelatnosti dati odobrenje.

U 2012. godini, prosječno izvršenje utvrđivat će se prema evidenciji Zavoda za svakog doktora medicine specijalista pojedinačno.

Članak 3.

Poslodavac ne smije dati odobrenje zdravstvenom radniku protiv kojeg se vodi kazneni postupak.

Uz zahtjev za davanje odobrenja, zdravstveni radnik obvezan je poslodavcu podnijeti uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/130

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !