Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3829

Na temelju članka 30.L418329 stavak 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost s ministrom znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, PROGRAMU, PROVEDBI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, program, provedba i provjera stručne osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima (u daljnjem tekstu: savjetnik).

Članak 2.

Savjetnici se stručno osposobljavaju prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Zakona), prema grani prometa i načinu i programu provedbe stručnog osposobljavanja koji je rješenjem odobren ustanovi za provedbu stručnog osposobljavanja prema posebnom pravilniku.

Članak 3.

Savjetnik mora imati najmanje 21 godinu starosti.

Članak 4.

Savjetnici po završetku stručnog osposobljavanja pristupaju provjeri znanja prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona i prema posebnom pravilniku.

Članak 5.

Savjetnici iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika tečaju obnove znanja i provjeri znanja mogu pristupiti najmanje u rokovima navedenim u ugovorima iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona i prema posebnom Pravilniku.

Članak 6.

Pojedinom stručnom osposobljavanju ne smije prisustvovati više od 25 kandidata za savjetnika.

Članak 7.

Predavači tijekom stručnog osposobljavanja vode dnevnik o izvođenju nastave za svaki tečaj prema programu stručnog osposobljavanja te ga čuvaju prema rokovima važećih propisa.

Članak 8.

Iznos naknade osposobljavanja, naknade izdavanja Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari i naknade članova Ispitnog povjerenstava za provjeru znanja utvrđuje Ministar nadležan za promet.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnom savjetnikuL418331 (»Narodne novine«, broj 144/05).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/47

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 30. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !