Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 30.11.2005 Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2671

Na temelju članka 37.L283779 podstavka 8. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA DARIVATELJA I PRIMATELJA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA U SVRHU LIJEČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.

Članak 2.

Osobni podaci iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika prikupljaju se, čuvaju i priopćavaju sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu profesionalne tajne i zaštitu osobnih podataka.

Članak 3.

Voditelj zbirke osobnih podataka iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika jest ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 4.

Osobne podatke iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika upotrebljavaju, razmjenjuju, obrađuju i čuvaju ovlaštene pravne osobe kojima je dano odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za obavljanje zakonom određene djelatnosti na području uzimanja, presađivanja i pohranjivanja dijelova ljudskoga tijela.

Članak 5.

Pravne osobe iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika obvezne su osigurati vjerodostojnost, cjelovitost i zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.

Osobni podaci ili podaci iz kojih je moguće otkriti identitet darivatelja ili primatelja dijelova ljudskog tijela, ne otkrivaju se, ako nisu nužno potrebni za izvršenje postupaka na području uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.

Osobne podatke mora u najvećoj mogućoj mjeri zamijeniti identifikacijski kod koji darivatelj, odnosno primatelj dobiva pri prijavi i unosu podataka u informacijsku bazu.

Članak 7.

Pravne osobe iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika smiju prikupljati, obrađivati i čuvati samo one osobne podatke koji su neophodni za onaj dio djelatnosti uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela koju te pravne osobe obavljaju.

Članak 8.

Osobni podaci razmjenjuju se između pravnih osoba iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika na način koji onemogućuje neovlaštenim osobama uvid u osobne podatke, njihovo uništenje, neopravdanu promjenu i zlouporabu.

Članak 9.

Korištenje osobnih podataka pri pedagoškom i znanstvenom radu, statističkim analizama i objavljivanje podataka iz područja djelatnosti uzimanja i presađivanja ljudskog tijela u svrhu liječenja, ne smije se obavljati na način koji bi mogao otkriti identitet osobe na koju se podaci odnose.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/12

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 17. studenoga 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !