Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2822

Na temelju članka 9.L470311 stavka 1. i 4. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09) na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DAVANJA PRISTANKA BRAČNIH, ODNOSNO IZVANBRAČNIH DRUGOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKE OPLODNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje te obrazac izjave o povlačenju pristanka.

Članak 2.

Pristanak iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu pristanka koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Izjava o povlačenju pristanka iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/188

Urbroj: 534-07-07-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC PRISTANKA BRAČNIH, ODNOSNO IZVANBRAČNIH DRUGOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA MEDICINSKE OPLODNJE

Izjavljujemo da slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obavijesti o pojedinostima postupka, izgledima za uspjeh te mogućim posljedicama i opasnostima postupka pristajemo na postupak medicinske oplodnje:

__________________________________________________.

(navesti vrstu postupka medicinske oplodnje i podrijetlo spolnih stanica)

Izjavljujemo da smo obaviješteni i o mogućim oblicima prirodnog planiranja obitelji, o mogućnostima liječenja neplodnosti te o drugim načinima ostvarenja roditeljstva.

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Mjesto i datum:

Ime i prezime bračnih/izvanbračnih drugova:

OIB bračnih/izvanbračnih drugova:

Potpis bračnih/izvanbračnih drugova:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika koji je obavio razgovor i pečat zdravstvene ustanove:

PRILOG II.

OBRAZAC POVLAČENJA PRISTANKA BRAČNIH, ODNOSNO IZVANBRAČNIH DRUGOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA MEDICINSKE OPLODNJE

Izjavljujem da slobodnom voljom povlačim svoj pristanak za provođenje postupka medicinske oplodnje

koji sam dao/dala (navesti datum)

Zdravstvena ustanova:

Mjesto i datum:

Ime i prezime bračnih/izvanbračnih drugova:

OIB bračnih/izvanbračnih drugova:

Potpis bračnih/izvanbračnih drugova:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika i pečat zdravstvene ustanove:

zatvori
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !