Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje spolnih stanica ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje spolnih stanica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2823

Na temelju članka 11.L470313 stavka 2. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09) na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DAVANJA PRISTANKA BRAČNOG, ODNOSNO IZVANBRAČNOG DRUGA ZA DARIVANJE SPOLNIH STANICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje spolnih stanica njegovog bračnog, odnosno izvanbračnog druga.

Članak 2.

Pristanak iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu pristanka koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/189

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

OBRAZAC PRISTANKA BRAČNOG, ODNOSNO IZVANBRAČNOG DRUGA ZA DARIVANJE SPOLNIH STANICA

Izjavljujem da slobodnom voljom, pristajem da moj bračni/izvanbračni drug daruje vlastite spolne stanice radi korištenja istih u postupcima heterologne medicinske oplodnje.

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Mjesto i datum:

Ime i prezime bračnog/izvanbračnog druga:

OIB bračnog/izvanbračnog druga:

Potpis bračnog/izvanbračnog druga:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika koji je obavio razgovor i pečat zdravstvene ustanove:

zatvori
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje spolnih stanica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !