Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2820

Na temelju članka 11.L470307 stavka 5. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DAVANJA PRISTANKA I IDENTIFIKACIJE DARIVATELJA SPOLNIH STANICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način davanja pristanka darivateljice jajnih stanica i darivatelja sjemenih stanica te identifikacija darivatelja.

Članak 2.

Pristanak iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu pristanka koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Identifikaciju darivatelja spolnih stanica obavlja odgovorna osoba ovlaštene zdravstvene ustanove.

Podaci potrebni za identifikaciju darivatelja spolnih stanica sadržani su u obrascu tiskanom u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/187

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC PRISTANKA DARIVATELJICE JAJNIH STANICA I DARIVATELJA SJEMENIH STANICA

Izjavljujem da slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obavijesti o prirodi, svrsi, tijeku i pojedinostima postupka te pravnim učincima korištenja darivanih spolnih stanica dajem pristanak za darivanje vlastitih spolnih stanica radi njihova korištenja u postupcima heterologne medicinske oplodnje.

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Mjesto i datum:

Ime i prezime darivatelja/darivateljice:

OIB darivatelja/darivateljice:

Potpis darivatelja/darivateljice:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika koji je obavio razgovor i pečat zdravstvene ustanove:

PRILOG II.

OBRAZAC IDENTIFIKACIJE DARIVATELJICE JAJNIH STANICA I DARIVATELJA SJEMENIH STANICA

Ime i prezime darivatelja/ice:

Mjesto i datum rođenja:

Adresa stanovanja:

Državljanstvo:

Bračni status:

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta (s fotografijom):

– Putovnica broj: ________________

– osobna iskaznica broj: ______________________

OIB darivatelja/darivateljice:

Potpis darivatelja/darivateljice:

Potpis odgovorne osobe koja je izvršila identifikaciju:

Pečat zdravstvene ustanove:

zatvori
Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !