Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i jajnih stanica ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i jajnih stanica

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2819

Na temelju članka 26.L470305 stavka 1. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09) na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DAVANJA PRISTANKA ZA UZIMANJE, ČUVANJE I POHRANJIVANJE SJEMENIH STANICA I JAJNIH STANICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i jajnih stanica za postupke medicinske oplodnje.

Članak 2.

Pristanak iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu pristanka koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/190

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 10. rujna 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

OBRAZAC PRISTANKA

ZA UZIMANJE, ČUVANJE I POHRANJIVANJE SJEMENIH STANICA I JAJNIH STANICA

Izjavljujem da slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obavijesti o prirodi, svrsi, tijeku i pojedinostima postupka, dajem pristanak za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica.

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Mjesto i datum:

Ime, prezime i OIB osobe:

Potpis osobe:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika koji je obavio razgovor i pečat zdravstvene ustanove:

zatvori
Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i jajnih stanica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !