Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 30.6.2000 Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe

MINISTARSTVO FINANCIJA

1392

Na osnovu članka 7.L68720 stavak 3. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I POSTUPKU NAPLATE CARINSKE PRISTOJBE

Članak 1.

Carinska pristojba koja se plaća sukladno članku 7.L68722 Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000) plaća se za svaku prihvaćenu carinsku deklaraciju u iznosu od 10,00 kuna.

Deklaracijom u smislu ovog Pravilnika smatra se pisana carinska deklaracija, deklaracija podnesena elektronskom razmjenom podataka knjigovodstveni zapis, nepotpuna carinska deklaracija, trgovačka isprava koja se smatra deklaracijom kao i obračun davanja pri uvozu u putničkom prometu.

Pristojba se obračunava prihvaćanjem carinske deklaracije za određeni carinski postupak, odnosno prihvaćenjem dopunske deklaracije. Kod prihvaćanja dopunske deklaracije pristojba se plaća onoliko puta za koliko se pojedinačnih deklaracija iz stavka 2. ovog članka dopunska deklaracija podnosi. Carinska pristojba obračunata po deklaraciji ne uplaćuje se sa carinskim dugom, već po posebnom obračunu na način kako je to propisano člankom 3.#clanak3 ovog Pravilnika.

Carinska pristojba je pristojba koja ne ulazi u osnovicu poreza na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Osoba obvezna platiti pristojbu je osoba čiji su podaci upisani u polje 54 jedinstvene carinske deklaracije, odnosno u polje 50 jedinstvene carinske deklaracije za provozni postupak, te osoba kojoj je u putničkom prometu izdan obračun davanja pri uvozu.

Članak 3.

Carinska pristojba plaća se svakog 1. i 15. u mjesecu za sve podnesene deklaracije u tom razdoblju, osim za Obračun davanja u putničkom prometu za koji se pristojba naplaćuje po obračunu.

Obračun s popisom deklaracija ispostavljat će carinarnica za svaku osobu iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika za sve deklaracije koje je u navedenom razdoblju carinarnice prihvatila. Osoba je obvezna preuzeti obračun u carinarnici odmah po isteku prethodnog obračunskog razdoblja te iznos pristojbi uplatiti u roku 3 dana na evidentni račun carinarnice.

Članak 4.

U svrhu obračuna carinske pristojbe, jedinstvena carinska deklaracija popunjava se na sljedeći način:

a) u treći red polja 44 upisuje se šifra V99/matični broj osobe iz polja 54,

b) u prvo potpolje polja 47 upisuje se šifra 99,

u drugo potpolje polja 47 upisuje se broj »1«, a u slučaju kada se podnosi dopunska deklaracija upisat će se ukupan broj pojedinačnih deklaracija za koje se dopunska deklaracija podnosi,

c) u četvrto potpolje polja 47 upisuje se svota koju po deklaraciji treba naplatiti.

Članak 5.

Osobi koja ne izvršava redovito i u roku obveze iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, carinarnica neće dopustiti daljnje podnošenje deklaracija.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2000. godine.

Klasa: 413-01/00-01/764
Urbroj: 513-02-1210/00-1
Zagreb, 29. lipnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.
zatvori
Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !