Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu oglašavanju rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 09.06.1995 Pravilnik o načinu oglašanja rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 167.L34410 točka 12. a u svezi članka 192.L34411 stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 75/93 i 11/94), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PRIVATNE PRAKSE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način oglašavanja rada zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu u vlastitoj ordinaciji temeljem rješenja o odobrenju za rad ministra zdravstva.

Članak 2.

Zdravstveni djelatnici iz članka 1. mogu oglašavati svoj rad u sredstvima javnog informiranja kao i na građevini na kojoj se nalaze prostorije za obavljanje privatne prakse.

Članak 3.

Oglas može sadržavati ime i prezime zdravstvenog djelatnika koji je nositelj privatne prakse, oznaku djelatnosti koju obavlja i radno vrijeme za primanje pacijenata.

Oglas ne smije biti obilježen posebnim znakovljem, crtežima ili nazivima.

Oglašavanje rada spotovima na radiu ili televiziji kao i na uličnim panoima i sredstvima javnog prijevoza nije dozvoljeno.

Članak 4.

Reklamiranje područja rada koje prelazi okvice struke i izaziva nelojalnu konkurenciju ili ulazi u područje rada drugih specijalnosti ili užih specijalnosti nije dozvoljeno.

Oglašavanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka dopušteno je u okviru odobrene djelatnosti.

Oglašavanje dijagnostike kao rentgen dijagnostike, ultrazvuka, laboratorijskih i endoskopskih pretraga te drugih dijagnostičkih pretraga dozvoljeno je ukoliko zdravstveni djelatnici iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika imaju odgovarajući dokument koji potvrduje vladanje odredenom vještinom.

Članak 5.

Zdravstveni djelatnici visoke stručne spreme - specijalisti odredenih grana specijalnosti koji su otvorili privatnu praksu kao ordinaciju opće medicine, odnosno stomatološku ordinaciju, ne mogu se oglašavati, kao specijalisti jer im rješenjem ministra zdravstva nisu za tu djelatnost utvrdeni uvjeti prostora i medicinsko-tehničke opreme.

Članak 6.

Doktori medicine - specijalisti odredenih grana specijalnosti ne mogu se oglašavati kao uži specijalisti bez položenog ispita u skladu s odredbom čl. 24.L34413 st. 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine" 33/94) ili ukoliko nisu stekli taj status temeljem čl. 27. st. I. navedenog Pravilnika.

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se i na zdravstvene djelatnike koji obavljaju poslove svoje struke izvan punog radnog vremena koristeći vlastiti prostor i medicinsko-tehničku opremu prema članku 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 8.

Zdravstveni djelatnici obvezni su uskladiti načine oglašavanja rada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-01/95-01/30

Urbroj: 534-02-12/95-0003

Zagreb, 5. lipnja 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu oglašavanju rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !