Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu postupanja i pohrani izjava o imovini – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 29.9.1998 Pravilnik o načinu postupanja i pohrani izjava o imovini

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR

Na temelju članka 21.L59022 Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98.) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA I POHRANI IZJAVA
O IMOVINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način postupanja i pohrane pisanih izjava o imovini, stupanjem na dužnost i prestankom obnašanja dužnosti osoba iz članaka 1. i 3. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izjave iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika dostavljaju se u zatvorenoj omotnici predsjedniku Hrvatskoga državnog sabora.

Članak 3.

Izjave iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika pohranjuju se u sefu predsjednika Hrvatskoga državnog sabora za vrijeme trajanja dužnosti osoba iz članka 3. Zakona.

Prestankom obnašanja dužnosti, izjave se pohranjuju u Pismohrani Hrvatskoga državnog sabora.

Članak 4.

Predsjednik Hrvatskoga državnog sabora dostavlja izjave o imovini iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, predsjedniku Etičkog povjerenstva državnog sabora na njegov pisani zahtjev.

Predsjednik Etičkog povjerenstva Hrvatskoga državnog sabora vraća predsjedniku Hrvatskoga državnog sabora izjavu, odmah nakon što je Etičko povjerenstvo izvršilo uvid u istu.

Članak 5.

Podaci iz izjava, iz članka 1.#clanak1 ovoga pravilnika dostupni su javnosti.

Podaci iz izjava bit će objavljeni u "Izvješćima hrvatskoga Sabora".

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/98-01/05
Zagreb, 28. rujna 1998.

Predsjednik
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu postupanja i pohrani izjava o imovini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !