Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 25.03.1994 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 15.L27682 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 75/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuje se način vodenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima i način dostavljanja izvješća o uzročnicima zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti.

Članak 2.

Evidenciju o izvršenim laboratorijskim ispitivanjime iz stavka 1. ovog članka obvezne su voditi zdravstvene ustanove u kojima se obavlja laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjera (verifikacija) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze (u daljnjem tekstu: zdravstvene ustanove).

Članak 3.

Zdravstvene ustanove obvezne su voditi knjigu bolesnićkih uzoraka za bakteriološku obradu. Knjiga iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 1. redni broj pod kojim je zaprimljen uzorak; 2. datum primitka uzorka; 3. ime i prezime bolesnika čiji je uzorak zaprimljen; 4. naziv zdravstvene ustanove iz koje je uzorak poslan; 5. vrstu uzorka; 6. rezultat laboratorijskog ispitivanja.

Članak 4.

Zdravstvene ustanove obvezne su dostaviti rezultat laboratorijskog ispitivanja doktoru medicine odnosno doktoru medicine specijalisti koji je zatražio pretragu.

Članak 5.

Zdravstvene ustanove obvezne su dostavljati izvješće o uzročnicima zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti, svakih šest mjeseci Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vodenja podataka o laboratorijskim ispitivanjima te o davanju obavijesti o uzročnicima pojedinih zaraznih bolestiL27684 ("Narodne novine", br. 53/91 ).

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/12

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !