Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 5.10.2005 Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2148

Na temelju članka 91.L280983 stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04 i 48/05) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O POLASCIMA I DOLASCIMA AUTOBUSA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa na autobusne kolodvore (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Očevidnik su dužne voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja kolodvorskih usluga.

Članak 2.

Očevidnik čini prometni dnevnik polazaka autobusa i prometni dnevnik dolazaka autobusa.

Članak 3.

(1) Prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa u linijskom cestovnom prometu sadrži:

– datum,

– redni broj linije po vremenu polaska (dolaska) po voznom redu od 00.00 do 24.00 sata,

– naziv linije s polaznim i završnim stajalištem i najmanje jednim međustajalištem,

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziva prijevoznika,

– registarsku oznaku i broj autobusa,

– vrijeme polaska (dolaska) po voznom redu,

– vrijeme stvarnog polaska (dolaska),

– zakašnjenje izraženo u minutama,

– razlog zakašnjenja,

– razdoblje u kojem se obavlja prijevoz na liniji.

(2) Prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa koji obavljaju povremeni prijevoz putnika u cestovnom prometu sadrži:

– datum,

– redni broj,

– broj u terminalu,

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziv prijevoznika,

– registarsku oznaku autobusa,

– vrijeme polaska (dolaska),

– relaciju obavljanja prijevoza.

(3) Obrasci prometnih dnevnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (prilog broj 1., 2., 3. i 4.).

Članak 4.

(1) Očevidnik se vodi u obliku knjige odnosno na računalu.

(2) Prometni dnevnik polazaka popunjava se odmah nakon postavljanja autobusa na peron za polazak, a prometni dnevnik dolazaka, nakon dolaska autobusa na dolazni peron.

(3) Očevidnik se mora čuvati najmanje 2 godine, od dana zadnjeg upisa podataka u prometni dnevnik polazaka i dolazaka autobusa.

Članak 5.

Očevidnik se mora voditi redovito i potpuno, tako da se uvijek može utvrditi stvarno stanje polazaka s autobusnog kolodvora, odnosno dolazaka na autobusni kolodvor.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusaL280985 (»Narodne novine«, br. 100/98).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/77

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 14. rujna 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

PROMETNI DNEVNIK POLAZAKA AUTOBUSA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU

_____________________________

                    (mjesto i datum)

Red. br

Broj linije iz registra (u terminalu)

Autobusna linija

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Polazak po voznom redu

Stvarni polazak

Zakašnjenje i razlog

Razdoblje održavanja

Polazni peron

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

PRILOG 2

PROMETNI DNEVNIK DOLAZAKA AUTOBUSA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU

_____________________________

                    (mjesto i datum)

Red. br

Broj linije iz registra (u terminalu)

Autobusna linija

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Dolazak po voznom redu

Stvarni dolazak

Zakašnjenje i razlog

Razdoblje održavanja

Dolazni peron

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

PRILOG 3

PROMETNI DNEVNIK POLAZAKA AUTOBUSA U POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

_____________________________

                    (mjesto i datum)

Red. br.

Broj polaska prema registru (u terminalu)

Relacija obavljanja prijevoza

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Vrijeme polaska autobusa

Polazni peron

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

PRILOG 4

PROMETNI DNEVNIK DOLAZAKA AUTOBUSA U POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

_____________________________

                    (mjesto i datum)

Red. br.

Broj dolaska prema registru (u terminalu)

Relacija obavljanja prijevoza

Prijevoznik

Registr. broj autobusa

Vrijeme dolaska autobusa

Dolazni peron

 
zatvori
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !