Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 09.03.2009 Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

661

Na temeljem odredbi članka 347.L438808 stavka 3.. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH ULAGATELJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljno se uređuje način vođenja registra kvalificiranih ulagatelja, koji Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi temeljem odredbe članka 346. Zakona o tržištu kapitala.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitalaL438810 (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08)

2. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

3. Registar je Registar kvalificiranih ulagatelja koji Agencija vodi temeljem članka 346. Zakona,

4. kvalificirani ulagatelj je kvalificirani ulagatelj kako je definiran odredbama 343. i 344. Zakona.

5. mala i srednja poduzeća su mala i srednja poduzeća kako su definirana odredbama članka 343. stavka 1. točke 7. Zakona o tržištu kapitala.

Članak 3.

(1) Registar vodi Agencija, u elektronskom obliku.

(2) U Registar se upisuju:

1. mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kojima je priznat status kvalificiranog ulagatelja,

2. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima je priznat status kvalificiranog ulagatelja.

(3) Osobe iz stavka 2. bez odgode se upisuju u Registar nakon što Agencija donese odluku o upisu istih Registar.

(4) Osobe iz stavka 2. koje su upisane u Registar, brišu se iz Registra, nakon što Agencija zaprimi zahtjev za brisanjem iz Registra.

Članak 4.

Podaci koji se o kvalificirnim ulagateljima vode u Registru su:

1. za fizičku osobu – Ime i prezime, te datum rođenja

2. za pravnu osobu – tvrtka i sjedište pravne osobe.

Članak 5.

(1) Podaci iz članka 4. dostupni su na uvid, u prostorijama Agencije, svim izdavateljima financijskih instrumenata na njihov zahtjev.

(2) Na zahtjev Izdavatelja, Agencija će izdati i pisanu potvrdu o statusu kvalificiranog ulagatelja za osobe upisane u Registar.

(3) Na zahtjev osobe upisane u Registar, Agencija će izdati pisanu potvrdu o statusu kvalificiranog ulagatelja te osobe.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/32

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !