Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 31.01.1996 Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 49.L38141 stavka 2. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM SNAGAMA ZRAČENJA RADIJSKIH POSTAJA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG OBILJEŽJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom određuju se najviše dopuštene snage zračenja za radijske postaje koje se postavljaju u gradovima i naseljima gradskog obilježja.

(2) Gradovi i naselja gradskog obilježja iz stavka (1) ovoga članka određeni su posebnim propisima.

NAJVIŠE DOPUŠTENE SNAGE

ZRAČENJA

Članak 2.

Najviša dopuštena efektivna izračena snaga (e. r. p.) za radijske postaje koje se smiju postavljati u gradu i naselju gradskog obilježja dana je u tablici 1.Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2.#clanak2 ovoga pravilnika, glede najviše dopuštene snage zračenja radijske postaje koje se smiju postavljati u gradu ili naselju gradskog obilježja dane su u tablici 2.


Članak 4.

Radijske postaje smještene izvan grada ili naselja gradskog obilježja ne smiju na području grada ili naselja gradskog obilježja proizvoditi električna i magnetska polja, te gustoću toka snage, čije su veličine iznad dopuštenih vrijednosti navedenih u tablici 3.


Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/105

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 22. siječnja 1996.

Ministar

Ivica Mudrinić, v. r.

zatvori
Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !