Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 28.11.2005 Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2650

Na temelju članka 86.L283704 stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04 i 48/05.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA CESTE ZA MOTORNO VOZILO REGISTRIRANO IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje visina i način plaćanja, te povrat više naplaćene naknade za ceste (u daljnjem tekstu: naknada) za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske koje koristi ceste u Republici Hrvatskoj, osim za strano motorno vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz i međunarodni linijski prijevoz putnika.

Članak 2.

Visina naknade iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, obračunava se u kunama, i to:

Dužina prijeđenog puta

Do 50 km

50 – 150 km

Više od 150 km

Vrsta vozila

a) teretni automobil, priključno vozilo ili skup vozila od 6,01 t – 15,00 t ukupne težine

30,00

50,00

70,00

b) teretni automobil, priključno vozilo ili skup vozila iznad 15,01 t ukupne težine

50,00

70,00

90,00

c) dvoosovinski autobus, ne računajući prikolicu za prijevoz prtljage

30,00

50,00

70,00

d) autobus s tri i više osovina, ne računajući prikolicu za prijevoz prtljage

50,00

70,00

90,00

 

Članak 3.

Naknada za ceste iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika umanjuje se za iznos plaćene cestarine za korištenje autocesta i cestovnih objekata s naplatom, prema računu o plaćenoj cestarini.

Članak 4.

(1) Naknadu obračunava i u gotovini naplaćuje Carinska uprava pri izlasku stranog vozila iz Republike Hrvatske na graničnom prijelazu.

(2) Obračun naknade obavlja se popunjavanjem obrasca za obračun naknade (obračunski list).

(3) Obračunski list mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Carinarnica

2. Carinska ispostava

3. Broj obračunskog lista

4. Prijevoznik

5. Država prijevoznika

6. Registarske oznake vozila

7. Ukupna težina (za teretni automobil, priključno vozilo ili skup vozila)

8. Broj osovina (za autobus)

9. Relacija kretanja

10. Dužina prijeđenog puta

11. Datum ulaska u Republiku Hrvatsku

12. Datum izlaska iz Republike Hrvatske¸

13. Iznos naknade temeljem Pravilnika

14. Iznos plaćene naknade za korištenje autocesta i cestovnih objekata s naplatom

15. Razlika naknade za naplatu

16. Ovjera carinskog djelatnika.

Članak 5.

(1) Strani prijevoznik ima pravo povrata više naplaćene naknade.

(2) Zahtjev za povrat više naplaćene naknade strani prijevoznik podnosi Ministarstvu financija u roku od petnaest dana od dana plaćanja naknade.

(3) Rješenje Ministarstva financija o povratu više naplaćene naknade je konačno.

Članak 6.

Za strano vozilo registrirano u državi u kojoj visina naknade nije odgovarajuća visini obračunatoj prema članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka može svojom odlukom uskladiti naknadu do odgovarajućeg iznosa.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o naknadi za ceste što se plaća na strana vozilaL283706 (»Narodne novine«, broj 56/91., 6/92. i 33/92.)

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/05-02/89

Urbroj: 530-07-05-02

Zagreb, 11. studenoga 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !