Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 11.6.2008 Pravilnik o o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2246

Na temelju članka 73.L400565 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNOŠENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA

Članak 1.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnikaL400567 (»Narodne novine«, broj 35/08).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-08/08-01/1
Urbroj: 525-11-08-1
Zagreb, 6. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !