Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o objedinjavanju podataka o solventnosti poslovnih subjekata – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 28.5.2002 Pravilnik o objedinjavanju podataka o solventnosti poslovnih subjekata

MINISTARSTVO FINANCIJA

1091

Na temelju članka 7.L80749 Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01), članka 14.L80751 Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 117/01) i članka 98.L80753 Zakona o bankama (»Narodne novine, br. 161/98), ministar financija donio je

PRAVILNIK

O OBJEDINJAVANJU PODATAKA O SOLVENTNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje način prikupljanja, objedinjavanja i distribuiranja podataka o solventnosti na razini poslovnog subjekta.

Članak 2.

Financijska agencija (u nastavku teksta: Agencija) prikuplja i objedinjuje te distribuira podatke o solventnosti i to prije svih na zahtjev državnih tijela i institucija te na zahtjev ostalih poslovnih subjekata i građana.

Članak 3.

Podatke o solventnosti osiguravaju banke na temelju suglasnosti poslovnih subjekata i ugovora između banke i Agencije.

Članak 4.

Podaci koje treba dostaviti, rokovi za njihovu dostavu te način dostave sastavni su dio ugovora između banke i Agencije.

Članak 5.

Banke su odgovorne za točnost dostavljenih podataka i za ažurnost dostave podataka Agenciji.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-08/02-01/47
Urbroj: 513-05/02-2
Zagreb, 22. svibnja 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Pravilnik o objedinjavanju podataka o solventnosti poslovnih subjekata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !