Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o oblicima državnih žigova – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 30.11.1993 Pravilnik o oblicima državnih žigova

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 15.L25265 Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o oblicima državnih žigova

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblici državnih žigova (u daljnjem tekstu: žigovi) za označivanje stupnja čistoće predmeta od zlata, srebra i platine u Republici Hrvatskoj, koje utiskuje organ nadzora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 2.

Žigove za označivanje predmeta od plemenitih kovina čine osnovni oblik žiga za pojedinu plemenitu kovinu, oznaka stupnja čistoće plemenite kovine izražena arapskim brojkama i propisana člankom 6., stavak 4. Zakona o nadzoru predmeta od plementih kovina, stilizirana oznaka vage kao osnovnog mjeriteljstva simbola i oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima RH.

Članak 3.

Žig za označavanje predmeta od srebra čine:

- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "nepravilnog sedmerokuta", smještenog u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm

- oznaka stupnja čistoće srebra, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm

- posebno oblikovana oznaka vage

- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima HR, visine 0,25 mm.

Oznake stupnjeva čistoće predmeta od srebra su:

950 za stupanj čistoće (950/1000)

925 za stupanj čistoće (925/1000)

900 za stupanj čistoće (900/1000)

800 za stupanj ćistoće (800/l000)

2. Žig za označivanje predmeta od zlata čine:

- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "štita", smještenog u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm

- oznaka stupnja čistoće zlata, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm

- posebno oblikovana oznaka vage

- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovenim slovima HR, visine 0,25 mm.

Oznake stupnjeva čistoće za predmete od zlata su:

950 za stupanj čistoće (950/1000)

900 za stupanj čistoće (900/1000)

840 za stupanj čistoće (840/1000)

750 za stupanj čistoće (750/1000)

585 za stupanj čistoće (585/1000)

3. Žig za označivanje predmeta od platine čine:

- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "elipse", smještene u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm

- oznaka stupnja čistoće platine, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm

- posebno oblikovana oznaka vage

- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima HR, visine 0,25 mm.

Oznake stupnja čistoće predmeta od platine su:

950 za stupanj čistoće (950/1000)

Članak 4.

Oblici državnih žigova za označivanje predmeta od plemenitih kovina nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Naredba o oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocjenih kovinaL25267 ("Narodne novine", br. 53/91).

Žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavljat će se žigovima prema odredbama Naredbe iz stavka 1. ovog članka do 28. veljače 1994.

Članak 6.

Žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigovima iz članka 3.#clanak3 ovog pravilnika, započet će 1. ožujka 1994.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/4

Urbroj : 558-03/ 1-93-1

Zagreb, 19. studenoga 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.

zatvori
Pravilnik o oblicima državnih žigova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !