Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati ("Narodne novine", br. XX/06, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 4.9.2006 Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2251

Na temelju članka 22.L312492 stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2006. godine

PRAVILNIK

O OBLIKU I IZNOSU TEMELJNOG KAPITALA KOJA SU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA DUŽNA ODRŽAVATI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i iznos temeljnog kapitala koje društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: društvo) mora održavati u likvidnim sredstvima.

Članak 2.

(1) Najmanje 50% propisanog temeljnog kapitala društva mora se održavati:
– u dužničkim vrijednosnim papirima koje izdaju Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka te za koje jamči Republika Hrvatska,
– u novčanim sredstvima i
– u novčanim depozitima kod financijske institucije.
(2) U drugim oblicima imovine nije dozvoljeno održavanje temeljnog kapitala iz prethodnog stavka.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011/01/06-01/26
Urbroj: 326-01/06-1
Zagreb, 31. kolovoza 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !