Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 02.01.2009 Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

11

Na temelju članka 32.L428410 stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGE ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje dozvolu za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene na zahtjev pružatelja usluge, temeljem suglasnosti Povjerenstva, za svaku pojedinačnu aktivnost.

Članak 3.

Dozvola za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene izdaje se pružatelju usluge s rokom važenja do najduže dvanaest mjeseci i ne može se produžiti.

Dozvola iz stavka 1. ovoga članka nije prenosiva na drugu osobu.

Članak 4.

Oblik i sadržaj dozvole iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika propisan je obrascem MG-DPU.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-29

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !