Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 03.03.1992 Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35.L9736 stavke 5. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91). direktor Carinske uprave Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, izgled i tekst natpisnih ploča za označavanje službenih prostorija organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 2.

Natpisne ploče se izrađuju od pleksiglasa ili nelomljivog stakla, a izuzetno i od mjedenog lima

Dimenzija natpisne ploče je 30 x 50 cm.

Osnovna boja natpisne ploče je tamnoplava, s bijelim obrubom i bijelim slovima: U sredini gornjeg dijela ploče nalazi se grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama, a ispod toga tekst s nazivom odgovarajuće organizacijske jedinice.

Ako se natpisna ploča izrađuje od mjedenog lima tekst se upisuje tehnikom graviranja ili izbočenim slovima u prirodnoj boji metala a grb se izrađuje u prirodnim bojama.

Natpisne ploče prićvršćuju se pomoću četiri vijka na uglovima i na drvenu ramu istih dimenzija.

Članak 3.

Na natpisne ploče upisuju se nazivi organizacijskih jedinica na slijedeći način:

- ploča Carinske uprave Republike Hrvatske sadrži: grb Republike Hrvatske i tekst: Ministarstvo financija Carinska uprava Republike Hrvatske;

- ploča carinarnice sadrži: grb Republike Hrvatske, tekst: Carinska uprava Republike Hrvatske i naziv te carinarnice;

- ploča carinske ispostave odnosno referata sadrži: grb Republike Hrvatske, tekst: Carinska uprava Republike Hrvatske, zatim naziv carinarnice i naziv te ispostave odnosno referata;

- ploća carinskog referata koji je u sastavu ispostave sadrži: grb Republike Hrvatske, tekst: Carinska uprava Republike Hrvatske, zatim naziv carinarnice, naziv ispostave i naziv toga referata

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 031-01/92-01/01

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 28. veljače 1992.

V. d. direktora Carinske uprave Republike Hrvatske

Branko Skok, v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !