Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 5.3.2007 Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

894

Na temelju članka 46.L326495 Zakona o popisima birača (»Narodne novine«, broj 19/07) državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ISPRAVA IZ POPISA BIRAČA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci isprava, odnosno potvrda koje se izdaju iz popisa birača.
Iz popisa birača izdaju se potvrda o upisu u popis birača i potvrda za glasovanje.

Članak 2.

Potvrda o upisu u popis birača iz članka 21. Zakona o popisu birača izdaje se na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen oblik i sadržaj potvrde.

Članak 3.

Obrazac potvrde o upisu u popis birača svijetložute je boje.
U sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.
Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Članak 4.

Nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu o upisu u popis birača dužno je u popisu birača upisati bilješku o izdanoj potvrdi s naznakom mjesta privremenog upisa izvan mjesta prebivališta.

Članak 5.

O izdanim potvrdama o upisu u popis birača u svrhu privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, vođi se evidencija na temelju upisanih bilješki u popisu birača, koja se dostavlja na biračko mjesto u obliku izvatka iz popisa birača označenom oznakom »B«, sukladno članku 31. stavku 4. Zakona o popisima birača.

Članak 6.

Potvrde za glasovanje iz članka 40. stavka 1. i 2. Zakona o popisima birača izdaju se na obrascima tiskanim uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. Na obrascima je utvrđen oblik i sadržaj potvrda.
Potvrdu iz članka 40. stavka I. izdaju nadležna tijela koja vođe popis birača u Republici Hrvatskoj, a potvrdu iz članka 40. stavka 2. izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 7.

Obrazac potvrde za glasovanje svijetloplave je boje.
U sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.
Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Članak 8.

Potvrda za glasovanje izdaje se hrvatskim državljanima koji imaju biračko pravo, ali nisu upisani u izvatke zaključenih i potvrđenih popisa birača dostavljenim na biračka mjesta.

Članak 9.

O izdanim potvrdama za glasovanje vodi se evidencija u popisu birača, sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o popisima birača.

Članak 10.

Potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača za određeno biračko mjesto.

Članak 11.

Obrasci isprava propisani ovim Pravilnikom tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/07-01/2
Urbroj: 515-04/1-07-1
Zagreb, 23. veljače 2007.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !