Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 02.04.2010 Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

1023

Na temelju članka 51.L502051 stavka 1. točke 4. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09) ministar vanjskih poslova i europskih integracija, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje putovnice te obrasca zahtjeva za izdavanje putnog lista.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice bijele je boje, veličine 150 x 210 mm (Obrazac 1).

Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista žute je boje, veličine 150 x 210 mm (Obrazac 2).

Članak 3.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice podnositelj zahtjeva prilaže jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije dimenzija 30 x 35 mm.

Članak 4.

Fotografije iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Za osobu kojoj je hitno potrebna putovnica radi prijevoza u inozemstvo na liječenje, može se iznimno priložiti fotografija te osobe koja ne udovoljava uvjetima iz ovog članka.

Članak 5.

U obrasce propisane ovim Pravilnikom podatak o spolu upisuje se oznakom »F« za ženski spol, a oznakom »M« za muški spol.

Članak 6.

Obrasci 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvuL502053 (»Narodne novine«, broj 116/99 i 23/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Klasa: 216-02/10-01/115

Urbroj: 521-VI-01/DB-10-01

Zagreb, 26. veljače 2010.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.

Obrazac 1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Obrazac 2

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA


zatvori
Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !