Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
156 29.12.2009 Pravilnik o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3905

Na temelju članka 1.L490139 stavka 3. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09 i 137/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZJAVE O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac izjave o statusu izvanbračne zajednice radi ostvarivanja prava na medicinsku oplodnju.

Članak 2.

Izjava iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu izjave koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/132

Urbroj: 534-07-1-09-1

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

OBRAZAC IZJAVE O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI

Radi ostvarivanja prava na medicinsku oplodnju, slobodnom voljom izjavljujemo da živimo u izvanbračnoj zajednici kao životnoj zajednici neudane žene i neoženjenog muškarca, te da niti jedno od nas ne živi u drugoj izvanbračnoj zajednici u smislu Zakona o medicinskoj oplodnji.

Mjesto i datum:

Ime, prezime i OIB izvanbračnih drugova:

Potpisi izvanbračnih drugova:

zatvori
Pravilnik o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !