Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 22.10.2009 Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3130

Na temelju članka 12.L479211 stavka 5. Zakona o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09) na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU POTVRDE O UNIŠTENJU SPOLNIH STANICA NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVATELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja sjemene stanice, odnosno darivateljice jajne stanice.

Članak 2.

Potvrda iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika daje se na obrascu potvrde koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/71
Urbroj: 534-07-09-1
Zagreb, 7. listopada 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

POTVRDA
O UNIŠTENJU SPOLNIH STANICA NAKON POVLAČENJA PRISTANKA DARIVATELJA/DARIVATELJICE SPOLNIH STANICA

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Ime i prezime darivatelja/darivateljice:

OIB darivatelja/darivateljice:

Datum davanja pristanka za darivanje spolnih stanica radi njihova korištenja u postupcima heterologne medicinske oplodnje:

Broj darivanja sjemenih stanica/ Broj darovanih jajnih stanica:

Datum povlačenja pristanka za darivanje spolnih stanica

radi njihova korištenja u postupcima heterologne medicinske oplodnje:

Broj darivanja sjemenih stanica/ Broj darovanih jajnih stanica za koje se povlači pristanak:

Mjesto i datum:

Potpis i faksimil odgovorne osobe i pečat zdravstvene ustanove:

zatvori
Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !