Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
144 02.12.2009 Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3531

Na temelju članka 41.L481162 stavka 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima («Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 26. studenog 2009., donijela je

PRAVILNIK

O OBRASCU PRIJAVE OSIGURANIKA U OBVEZNI MIROVINSKI FOND

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i oblik obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond na osnovi kojeg osiguranici biraju i mijenjaju članstvo u obveznom mirovinskom fondu.

(2) Sadržaj i oblik obrasca prijave osiguranika određeni su kao Obrazac R-PFo – Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a obvezan je za sve obvezne mirovinske fondove.

(3) Obrazac iz stavka 2. ovog članka osiguranici, kao budući članovi obveznog mirovinskog fonda, popunjavaju na prijavnim mjestima Središnjeg registra osiguranika.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o prihvaćanju obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fondL481164 (»Narodne novine«, broj 58/01 i 61/01).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Klasa: 011-02/09-04/67

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 26. studenoga 2009.

Član Uprave
Željko Kopčić, v. r.

OBRAZAC R-PFo

Broj (otisnut)

PRIJAVA OSIGURANIKA U OBVEZNI
MIROVINSKI FOND

1.

OIB

2.

IME I PREZIME

3.

ADRESA STANOVANJA
(poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj)

4.

OSNOVA OSIGURANJA

5.

NAZIV OBVEZNOG MIROVINSKOG
FONDA

6.

NAZIV PRETHODNOG OBVEZNOG
MIROVINSKOG FONDA

Napomena:

• za sve kasnije promjene podataka pod 2 i/ili 3 kao i za način primanja informacija o stanju i promjenama na osobnom računu javite se u svoj odabrani Obvezni mirovinski fond

• Suglasan/suglasna sam da podatke iz Prijave REGOS koristi u službene svrhe

POTPIS OSIGURANIKA

DATUM PRIJAVE

POTPIS I OVJERA SLUŽBENE OSOBE

zatvori
Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !