Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka kopitara ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 30.09.2009 Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2907

Na temelju članka 17.L470752 stavka 3. i članka 53.L470753 stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007 i 155/2008), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti za izdavanje certifikata za jajne stanice i zametke kopitara koji se upućuju u države članice Europske unije.

Članak 2.

Obrazac veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka kopitara određen je u Dodatku I., koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/240

Urbroj: 525-06-1-0244/09-1

Zagreb, 21. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA STAVLJANJE U PROMET JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA

1. Pošiljatelj (ime i adresa)

VETERINARSKI CERTIFIKAT

Br. ORIGINAL

2. Država članica sakupljanja

3. Primatelj (ime i adresa)

4. Nadležno tijelo

BILJEŠKE

(a) Za svaku pošiljku jajnih stanica/zametaka mora se izdati poseban certifikat.

(b) Izvorni certifikat mora pratiti pošiljku do njenog odredišta.

5. Lokalno nadležno tijelo

6. Mjesto utovara

7. Naziv i adresa tima za sakupljanje

8. Prijevozna sredstva

9. Mjesto i država članica odredišta

10. Registracijski broj tima za sakupljanje

11. Naziv i kod oznake kontejnera

12. Identifikacija pošiljke (jajne stanice/zameci)(1)

12.1. Broj kontejnera

12.3. Vrste

12.5. Identitet donora

12.2. Datum(i) sakupljanja

12.4. Pasmina

13. Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da:

13.1. je gore opisane jajne stanice/zametke(1) sakupljao tim za uzimanje zametaka, odobren od nadležnog tijela i da su obrađeni u odgovarajućem laboratoriju;

13.2. su jajne stanice/zameci(1) sakupljani od kobila donora koje:

13.2.1. su na dan sakupljanja bile smještene u prostorijama na području ili u slučaju regionalizacije na dijelu područja države članice koje se u skladu s posebnim propisima2 smatra slobodnim od afričke konjske kuge;

13.2.2. su bile smještene na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom koja su na dan sakupljanja ispunjavala uvjete iz članka 4.L470755 Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« br.154/08)3(2);

13.2.3. su 60 dana prije sakupljanja bile držane na gospodarstvima na kojima nije bilo kliničkih znakova kontagioznog metritisa kobila;

13.2.4. se 30 dana prije sakupljanja jajnih stanica/zametaka(1) nisu koristile za prirodni pripust;

13.2.5. po mojim saznanjima i koliko sam mogao provjeriti 15 dana neposredno prije sakupljanja jajnih stanica/zametaka(1) nisu bile u kontaktu s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti;

13.2.6. na dan sakupljanja nisu pokazivale kliničke znakove zarazne ili kontagiozne bolesti;

13.3. sjeme korišteno za umjetno osjemenjivanje kobila donora udovoljava zahtjevima Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije1(3);

13.4. jajne stanice korištene za proizvodnju zametaka in vivo udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije5(1);

13.5. su jajne stanice/zameci(1) sakupljani, obrađeni i skladišteni u uvjetima koji udovoljavaju zahtjevima iz Dodatka D Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije6;

U ….........................................................................................................

pečat

.............................................................................................

(potpis)

.............................................................................................

Ime i kvalifikacija (tiskanim slovima)

(1) Nepotrebno precrtati.

(2) Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

(3) Ne odnosi se na jajne stanice.

(4) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

2 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji

3 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

4 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ

5 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ

6 Dodatka D Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije preuzete su odredbe Dodatka D Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 1995/294/EZ od 24. srpnja 1995. kojom se donosi obrazac veterinarsko-zdravstvene svjedodžbe za trgovinu jajnim stanicama i zamecima kopitara

zatvori
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka kopitara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !