Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 28.12.2000. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2415

Na temelju članka 5.L70674 stavka 2., članka 13.L70675 stavka 2., članka 17.L70676 stavka 2. i članka 23.L70677 stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ISPITIVANJU NAMJEŠTAJA I DIJELOVA ZA NAMJEŠTAJ TE O UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvodaL70679 (»Narodne novine«, broj 63/95), u članku 9. iza stavka c) dodaje se stavak d) koji glasi:

»d) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za ispitivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u pravilniku nije drukčije propisano.«

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a.

Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba za ispitivanje proizvoda donesena prije stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovoljiti sve uvjete iz članka 9. pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/52
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

 
zatvori
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !