Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 18.12.2009 Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3718

Na temelju članka 17.L489104 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU TESTOVA ZA UTVRĐIVANJE PROTUTIJELA ZA BRUCELOZU GOVEDA[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se testovi koji mogu biti korišteni u svrhu certificiranja u odnosu na brucelozu goveda u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489106 (»Narodne novine«, broj 154/08)[2].

Članak 2.

Test reakcije vezanja komplemenata (RVK), puferirani bruceloza antigen testovi i ELISA testovi provedeni u skladu s odredbama Dodatka C Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489107 (»Narodne novine«, broj 154/08)[3] mogu biti korišteni u svrhu certificiranja u odnosu na brucelozu goveda.

Članak 3.

Kad se za potrebe iz članka 6. stavka 2. točke (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489108 (»Narodne novine«, broj 154/08)[4], koristi jedan od testova iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, test treba biti naveden u stupcu »test« tablice u točki 3., alineja druga, i u točki 5. Odjeljka A, Dodatka F, Obrazac 1 (Certifikat o zdravlju za goveda za klanje(1) / uzgoj(1) / proizvodnju (1)) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489109 (»Narodne novine«, broj 154/08)[5].

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/214

Urbroj: 525-06-1-0595/09-4

Zagreb, 1. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzima Odluka Komisije 2004/226/EZ od 4. ožujka 2004. o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda u okviru Direktive Vijeća 64/432/EEZ;

[2] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489110 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[3] Dodatkom C Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489111 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Dodatka C Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[4] Člankom 6. stavkom 2. točkom (b) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489112 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 6. stavka 2. točke (b) Direktive vijeća 64/432/EEZ;

[5] Točkom 3., alineja druga i točkom 5., Odjeljka A, Dodatka F, Obrazac 1 (Certifikat o zdravlju za goveda za klanje/ uzgoj/ proizvodnju) Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL489113 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe točke 3., alineje druge i točke 5. Odjeljka A, Dodatka F, Model 1(certifikat) Direktive vijeća 64/432/EEZ.

zatvori
Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !