Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 29.3.2001 Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

468

Na temelju članka 16.L72796 Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001.L72797 (»Narodne novine«, br. 64/00), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O OSNOVNIM POPISNIM OBRASCIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i izgled osnovnih popisnih obrazaca – Popisnice i Upitnika za stan i kućanstvo.

Članak 2.

Sadržaj i izgled Popisnice daje se na obrascu P-1, Upitnika za stan i kućanstvo na obrascu P-2, a modaliteti odgovora za Popisnicu na obrascu P-1/M.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka priloženi su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 958-02/01-01/02
Urbroj: 555-01-01-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Ravnatelj
mr. sc. Ivan Rusan, v. r.A4 format


A4 format


A4 format


A4 format

zatvori
Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !