Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 13.3.2002 Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme

ministarstvo pomorstva, prometa i veza

545

Na temelju članka 93.L79573 stavka 5. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/99, 128/99., 68/01. i 109/01.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O PEČATU ZA PEČAĆENJE RADIJSKE POSTAJE, TELEKOMUNIKACIJSKE, ELEKTRIČNE I DRUGE TEHNIČKE OPREME

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način uporabe pečata za pečaćenje (u daljnjem tekstu: pečat) radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme u okviru mjera propisanih odredbama članka 93. stavka 1. točke 1. do 6. Zakona o telekomunikacijama.

OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I POSEBNIH PEČATNIH KLIJEŠTA

Članak 2.

(1) Pečat je oblikovani okrugli komad odgovarajuće kovine (mjedi ili sl.) ili gume, promjera 38 mm, na kojem su u koncentričnim krugovima upisane riječi: »Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za telekomunikacije, Zagreb«, a u sredini je grb Republike Hrvatske, iznad kojeg je upisan redni broj pečata.

(2) Pečat može biti i oblikovani plosnati komad olova ili drugog odgovarajućeg materijala okruglog oblika, sa šupljinom u presjeku, koja s jedne strane završava jednim otvorom, a s druge strane s dva otvora, kroz koje se provlači odgovarajuća žica, špaga ili slično.

(3) Prigodom pečaćenja opreme iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika pečatom iz stavka 2. ovoga članka plosnati komad olova ili drugog odgovarajućeg materijala preša se posebnim pečatnim kliještima, na kojima se na jednoj strani nalazi urezan grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani redni broj pečatnih kliješta i skraćeni naziv Hrvatskog zavoda za telekomunikacije: »HZT«.

OTISKIVANJE ILI STAVLJANJE PEČATA

Članak 3.

(1) Pečat iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika otiskuje se ili stavlja na najprikladnije mjesto na opremu iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, koja se pečati, a podaci o otiskivanju ili stavljanju pečata unose se u zapisnik o obavljenom nadzoru i utvrđenom stanju.

(2) Prigodom otiskivanja ili stavljanja pečata iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika osobito treba voditi računa o tome da se oprema iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, koja se pečati, ne ošteti.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 4.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske i druge tehničke opremeL79575 (»Narodne novine«, br. 82/94. i 96/94.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/12
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 5. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

zatvori
Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !