Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 28.4.2004 Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1222

Na temelju članka 144.L103943 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj: 33/02. i 58/02.) ministar obrane i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donose

PRAVILNIK

O POSEBNOM STAŽU OSTVARENOM U DOMOVINSKOM RATU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava na staž osiguranja odnosno posebni staž za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu za pripadnike Ministarstva obrane, Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, hrvatske branitelje te osobe mobilizirane u civilnu zaštitu, službu motrenja i obavješćivanja i obveznike radne obveze.

Članak 2.

Pravo na staž osiguranja odnosno posebni staž u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne mogu ostvariti osobe za koje je pravomoćnom presudom u kaznenom postupku utvrđeno da su surađivale ili radile protiv interesa Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova izdaju potvrde u svrhu ostvarivanja prava na staž osiguranja odnosno posebni staž u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Ustrojstvene jedinice nadležne za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Ministarstvo obrane – Personalna služba:

• za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu kao djelatne vojne osobe

b) Ministarstvo obrane – Služba za vojnu obvezu:

• za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu kao pripadnici pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske,

• za osobe koje su mobilizirane u službu motrenja i obavješćivanja,

• za osobe koje su izvršavale radnu obvezu.

c) Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava pravnih i kadrovskih poslova:

• za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu,

d) Ministarstvo unutarnjih poslova – policijske uprave:

• za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova u policijskoj upravi,

e) Ministarstvo unutarnjih poslova – pomoćnik ministra nadležan za inspekcijske i upravne poslove i poslove zaštite i spašavanja:

• za pripadnike civilne zaštite.

Članak 4.

Na zahtjev osoba kojima se u skladu s propisima vrijeme u Domovinskom ratu računa kao poseban staž, a na temelju potvrde nadležnog tijela iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika, poseban staž u radnu knjižicu upisuje područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u propisanom postupku.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratuL103945 (»Narodne novine«, br. 114/93.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/47 Klasa: 023-03/04-04/1

Urbroj: 526-01-04-1 Urbroj: 512-01-04-4

Zagreb, 16. travnja 2004. Zagreb, 16. travnja 2004.

MINISTAR GOSPODARSTVA, MINISTAR OBRANE

RADA I PODUZETNIŠTVA Berislav Rončević, v. r.

Branko Vukelić, v. r.

zatvori
Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !