Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 19.10.2005 Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2296

Na temelju članka 75.L281643 stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04 i 48/05) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠĆA O RASPODJELI I ISKORIŠTENOSTI STRANIH DOZVOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i rokovi dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola, i to prema vrsti dozvola po pojedinim državama i korisnicima dozvola (u daljem tekstu: izvješće) koji Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: komore) mjesečno, polugodišnje i godišnje za prethodno razdoblje podnose Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 2.

Obrazac izvješća iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Komore će dostavljati Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka mjesečno izvješće do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, polugodišnje izvješće do 31. srpnja, a godišnje izvješće do 31. siječnja sljedeće godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju iskorištenih dozvolaL281645 (»Narodne novine« broj 21/92).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/88

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 28. rujna 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

IZVJEŠĆE

o iskorištenim dozvolama za razdoblje od_____ do_______

Red. broj

Naziv prijevoznika

Broj licencije

Vrsta dozvole

Naziv države

Odobreni

god.

kontingent dozvola

Broj izdanih dozvola

Broj

iskorištenih dozvola

                                                                                 

 

Potpis ovlaštene osobe

zatvori
Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !