Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 02.04.2010 Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1033

Na temelju članka 275.L502089 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAPRAVU ZA VUČU I PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG TPV 315 (IZDANJE 01)[1](*)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo kategorije T[2](1) s najvećom konstrukcijskom brzinom od 6 do 40 km/h, s obzirom na napravu za vuču i stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije propisani su u prilozima I. i II. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije u člancima 8. do 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvoL502091 (»Narodne novine« br. 16/09).

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju traktora u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu traktora s obzirom na napravu za vuču i stupanj prijenosa za vožnju unatrag ako taj tip traktora zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Novi traktori s obzirom na napravu za vuču i stupanj prijenosa za vožnju unatrag mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. listopada 2010. godine za sve nove traktore koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sve nove traktore važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 315 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 37/07). Upućivanje na Pravilnik TPV 315 (izdanje 00) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako:

– zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih prilozima I. do II.,

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera.

Članak 7.

Danom 1. listopada 2010. godine prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na napravu za vuču i stupanj prijenosa za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 37/07).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/05

Urbroj: 558-04-02/1-10-9

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

SPOJNA NAPRAVA ZA VUČU TRAKTORA

1. Broj

Svaki traktor mora imati posebnu napravu na koju je moguće pričvrstiti vezu kao što je vučno rudo ili vučno uže.

2. Položaj

Naprava mora biti pričvršćena na prednji dio traktora te mora biti opremljena spojnim svornjakom.

3. Konstrukcija

Naprava mora biti tipa otvorene čeljusti. Otvor u središtu spojnog svornjaka mora biti 60 mm + 0,5/-1,5 mm, a dubina čeljusti mjereno od središta svornjaka 62 mm ± 0,5 mm.

Spojni svornjak mora imati promjer 30 + 1,5 mm i biti opremljen napravom koja mu sprječava spadanje iz njegovog sjedišta tijekom uporabe.

Gore propisano dopušteno odstupanje od + 1,5 mm ne smatra se proizvodnim dopuštenim odstupanjem već kao dopuštena razlika nazivnih dimenzija svornjaka različitih konstrukcija.

PRILOG II.

STUPANJ PRIJENOSA ZA VOŽNJU UNATRAG

Svi traktori moraju imati stupanj prijenosa za vožnju unatrag kojim se može upravljati s vozačkog sjedala.

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o napravi za vuču i stupnju prijenosa za vožnju unatrag traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo.

[2]0(1) Definicija traktora dana je u točki 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacija u Prilogu II.A istoga Pravilnika.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !