Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko osiguranje – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 9.4.1999 Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko osiguranje

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 152.L63944 stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", 102/98) i članka 39.L63946 stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93 i 92/96), ministar rada i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA OBVEZA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak i način obračuna, visina i rokovi uplate sredstava iz državnog proračuna Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za obveze Republike Hrvatske utvrđene člankom 152. st. 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Visina obveza iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika za svaku poslovnu godinu utvrđuje se godišnjim financijskim planom Zavoda i proračunom Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ministarstvo financija će svotu utvrđenu na način iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika uplaćivati Zavodu svakog mjeseca u visini jedne dvanaestine (1/12) najkasnije prvog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 4.

(1) Radi utvrđivanja stvarnih obveza iz državnog proračuna Zavod je obvezan za svaki mjesec utvrditi stvaran broj korisnika prava i stvarne obveze iz članka 152. st. 1. Zakona, po vrstama prava, te tromjesečno utvrditi stvarne obveze iz članka 152. st. 2. Zakona.

(2) Visinu obveza iz državnog proračuna iz članka 152. st. 1. Zakona Zavod će utvrditi na temelju dokumentacije o broju korisnika i isplaćenim svotama mirovina pohranjenim u banci podataka Zavoda.

(3) Visinu obveza iz državnog proračuna iz članka 152. st. 2. Zakona Zavod će utvrditi:

- za poljoprivrednike i članove njihovih kućanstava na temelju dokumentacije o broju osiguranika i drugih osiguranih osoba i visine dospjelih doprinosa,

- za osobe iz članka 15. Zakona na temelju dokumentacije o broju roditelja obvezno osiguranih na temelju iste odredbe i visine dospjelih doprinosa,

- za osobe iz članka 25. st. 6. Zakona na temelju dokumentacije o broju korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad zaposlenih s nepunim radnim vremenom i visine dospjelih doprinosa.

Članak 5.

Mjesečni odnosno tromjesečni stvarni obračun obveza državnog proračuna iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika Zavod je obvezan dostaviti Ministarstvu financija najkasnije tridesetog u mjesecu za protekli mjesec, odnosno krajem tromjesečja za protekla tri mjeseca.

Članak 6.

Razliku između obračuna obveza državnog proračuna iz članka 3.#clanak3 i 5.#clanak5 ovoga Pravilnika Ministarstvo financija prenosi u idući mjesec odnosno iduća tromjesečja kao dodatnu ili odbitnu stavku pri isplati svote od jedne dvanaestine iz državnog proračuna.

Članak 7.

Zavod je obvezan u roku od 30 dana od dana donošenja godišnjeg financijskog izvješća dostaviti Ministarstvu financija konačni obračun obveza državnog proračuna za prethodnu godinu.

Članak 8.

Radi kontrole točnosti i ispravnosti obračuna obveza iz državnog proračuna Zavod je dužan Ministarstvu financija omogućiti uvid u poslovnu dokumentaciju na temelju koje je izvršen obračun.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/98-01/164
Urbroj: 524-01-99-4
Zagreb, 23. ožujka 1999.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.

zatvori
Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko osiguranje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !