Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 10.04.2009 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1038

Na temelju članka 54.L446309 Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 152/08), ministrica zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O POTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Članak 2.

Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima su:

– sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj, i

– sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Članak 3.

Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se:

– dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice Međunarodne organizacije za upravljanje projektima iz članka 2.#clanak2 stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno

– dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje projektima iz članka 2.#clanak2 stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika, neovisno o stupnju ovjere sposobnosti za koji je dokument iz podstavka 1. odnosno podstavka 2. ovoga stavka izdan.

Članak 4.

Obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz upravljanja projektima u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva su oni programi koji uključuju predmete iz:

– planiranja i kontrole projekata

– upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)

– ugovornog prava građenja

– građevinske regulative

– upravljanja ljudskim potencijalima

– organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu

– organizacije građenja.

Članak 5.

Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se ovjerena kopija dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena studija izdana prema posebnom propisu, u kojem su popisani kao odslušani i položeni svi ili neki od predmeta iz područja određenih člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Ukupni zbroj ECTS bodova za predmete iz stavka 1. ovoga članka mora iznositi najmanje 30 bodova.

Za studije za koje se prema ranijim propisima nisu utvrđivali ECTS bodovi, ukupni zbroj nastavnih sati za predmete iz stavka 1. ovoga članka mora iznositi najmanje 360 sati.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/6

Urbroj: 531-01-266-09-01

Zagreb, 3. travnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

zatvori
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !